Image27.gif (16866 bytes)

 Va rugăm selectaţi titlurile pentru detalii:

Curs de perfecţionare profesională - Formator (Trainer)

Curs de formare profesională - Manager de proiect

Pagina de start

 

 

Download:

Prezentare CIMP
fisier powerpoint (versiune in limba romana)

Curs de perfecţionare profesională - Formator (Trainer)

prezentare în varianta Adobe Acrobat pdf

Curs de formare profesională - Manager de Proiect

prezentare în varianta Word

Măsurarea gradului de satisfactie a angajatilor
fisier powerpoint (versiune in limba engleza)

(Pentru a descarca fisierele, dati click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe titlul dorit, selectati optiunea "Save target as..." si urmati instructiunile)

 

Curs de perfecţionare profesională - Formator (Trainer)

Motto : Nu avem decât foarte puţină recunoştinţă faţă de un profesor, dacă rămânem mereu elevii săi (Nietzsche)

Definire

 • Program de perfecţionare în meseria de „Formator” (Train the trainers) - Cod în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) – 241205
 • Cursul are la bază cerinţele Standardului Ocupaţional al meseriei, realizat după Normele Uniunii Europene
 • CIMP este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) să organizeze acest curs

Grup ţintă

Persoane care doresc să se perfecţioneze în meseria de „Formator” sau  persoane care şi-au dobândit parţial competenţe de formator pe cale informală şi doresc o confirmare oficială a cunoştinţelor dobândite (condiţie: studii superioare). Altfel spus:

 • participanţi individuali
 • grup de participanţi angajaţi ai unei firme care doreşte să-şi organizeze cu forţe proprii activitatea de training

Diploma

Comisia mixtă CNFPA + CIMP va conferi după examinare absolvenţilor un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în prezent recunoscut şi de UE.

Durata

 • 42 ore pregătire teoretică, 54 ore practică,              
 • Pe parcursul a 4 săptămâni, în zilele de sfârşit de săptămînă – vineri şi sâmbătă – câte 6 ore efectiv zilnic
 • Pregătire individuală a temelor şi jocurilor de rol – în zilele dintre sesiunile de curs – min. 36 ore
 • Pregătirea lucrării finale de examen – min. 30 ore
 • Examen cu susţinerea lucrării – în săptămâna a 5-a

Obiective

Însuşirea de către participanţi a metodelor de lucru cu adulţii, cu obţinerea de competenţe profesionale în conformitate cu Standardul Ocupaţional, în ceea ce priveşte:

 • pregătirea formării
 • efectuarea formării
 • evaluarea cursanţilor
 • revizuirea şi promovarea programului de formare

Tematică

 • Procesul de formare a adulţilor
 • Actorii procesului de formare (organizaţia, grupa, formatorul)
 • Metode de formare
 • Identificarea nevoii şi definirea cerinţelor de formare
 • Cererea şi analiza ofertei de formare
 • Definirea obiectivelor şi elaborarea planului procesului de formare
 • Suportul de curs
 • Desfăşurarea procesului de formare (conducerea grupului, reguli de comportament, tehnici de prezentare, interpretări de roluri, studii de caz, jocuri de grup)
 • Eficienţa procesului de formare
 • Evaluarea procesului de formare
 • Evaluarea cursanţilor

Beneficii pentru participant

 • Obţinerea certificatului de perfecţionare recunoscut pe plan intern şi internaţional
 • Creşterea şanselor de dezvoltare a carierei
 • Obţinerea de cunoştinţe valoroase în ceea ce priveşte dinamica şi psihologia grupurilor, utilizabile în multe domenii de activitate

Beneficii pentru organizaţie

 • Un training manager care va şti să identifice nevoi şi să definească cerinţe de formare, să analizeze şi să selecteze oferte externe de formare, să organizeze el însuşi sesiuni de formare pe plan intern
 • O grupă de formatori bine pregătiţi şi autorizaţi să realizeze programe de formare acolo unde numărul celor care trebuie pregătiţi este mare şi periodicitatea de upgradare este ridicată
 • Posibilitatea de a oferi aceste servicii şi unor eventuali beneficiari externi

Documente necesare inscrierii
CV, fişa tip de înscriere, copie după diploma conferită de ultima instituţie de învăţământ absolvită, copie după certificatul de naştere, copie după certificatul de căsătorie (pentru doamne).

Fişa tip de înscriere se completează la sediul CIMP, odată cu depunerea celorlalte documente.

Investiţia dv. este de 1950 RON lei şi acoperă suportul de curs, livrarea cursului şi examinarea.

Persoana de contact

Pentru relaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să vă adresaţi doamnei
Anca Postea, Senior Consultant, tel. 031 402 52 64, e-mail cimp@cimp.org.ro

Înapoi la Titluri...

 

Curs de formare profesională - Manager de proiect

Manager de Proiect  este o ocupaţie nouă, care a apărut ca urmare a creşterii  exigenţei standardelor de calitate, precum şi necesităţii reducerii costurilor şi duratei de execuţie. Complexitatea procesului de identificare şi implementare a acţiunilor orientate către atingerea obiectivelor de calitate, cost şi timp a creat nevoia unei administrări unitare. În acest moment, cererea pentru calificarea ca Manager de proiect este în creştere, datorită aplicabilităţii sale în domenii foarte diverse ale mediului economic.

Domeniile de studiu şi activitate

În conformitate cu standardul ocupaţional, programul de pregătire se adresează următoarelor domenii

 • Precizarea cerinţelor proiectului.
 • Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului
 • Conducerea implementării proiectului
 • Identificarea şi analizarea riscurilor
 • Planificarea activităţii echipei şi a indivizilor
 • Estimarea resurselor, identificarea surselor şi elaborarea programelor pentru proiecte
 • Asigurarea resurselor operaţionale pentru proiect

Beneficii pentru participant

 • Obţinerea unui certificat de pregătire profesională
 • Creşterea şanselor de dezvoltare a carierei
 • Dezvoltarea capacităţii de planificare şi administrare  a activităţii
 • Dobândirea capacităţii de construire şi implementare de proiecte

Beneficii pentru organizaţii

 • Creşterea capacităţii organizaţiei de a organiza activitatea prin proiecte
 • Creşterea capacităţii de soluţionare a unor priorităţi existente prin construirea de proiecte
 • Creşterea eficienţei gestionării  proiectelor
 • Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a obţine finanţare pentru proiecte prin programele internaţionale, Programul-Cadru 6, sau programele naţionale de  dezvoltare
 • Consolidarea credibilităţii pregătirii profesionale a resursei umane din organizaţii;

Examenul de absolvire a cursului se susţine în faţa unei comisii formată din reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Formare Profesională a Adulţilor.

Certificatul de perfecţionare pentru ocupaţia Manager de proiect este recunoscut pe piaţa naţională a muncii de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în prezent recunoscut şi de UE, oferind deţinătorilor statutul de personal calificat ca Manager de proiect.

Organizarea şi  durata cursurilor
Cursul are o durată de 7 zile şi se poate organiza în diverse variante :

I. Varianta  extensivă  - cursurile se desfăşoară 1 zi/săptămână, sâmbăta între orele 9-17,30 timp de 7 săptămâni.

II. Varianta intensivă: cursurile se desfăşoară zilnic între 9-17.30, de luni până duminică inclusiv, după  programul de mai sus.

III. Varianta la alegerea clientului – pentru grupe de minim 10 participanţi se poate construi o variantă de program adaptată la cerinţele participanţilor.

Documente necesare inscrierii
CV, fişa tip de înscriere, copie după diploma conferită de ultima instituţie de învăţământ absolvită, copie după certificatul de naştere, copie după certificatul de căsătorie (pentru doamne).

Fişa tip de înscriere se completează la sediul CIMP, odată cu depunerea celorlalte documente.

Investiţia dv. este de 1800 RON lei şi acoperă suportul de curs, livrarea cursului şi examinarea.

Persoana de contact

Pentru relaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să vă adresaţi doamnei
Anca Postea, Senior Consultant, tel. 031 402 52 64, e-mail cimp@cimp.org.ro

Înapoi la Titluri...

 
 
   
IT IS YOUR TRACK Top

Pagina de start